För hyresgästen

  • Inflyttning:

Sker enligt överenskommelse. Vid inflytt till ett av våra hus börja gärna med att ta reda på vilka ordningsregler som gäller för tvättstuga, sophantering med mera. Viktigt att tänka på vid inflyttning är att beställa el-abonnemang, teckna hemförsäkring och göra adressändring i god tid. I varje trapphus finns även informationsblad, där finner du mer information om vad som rör fastigheten.

  • Uppsägning:

Uppsägning ska, för att vara gällande, ske skriftligen och vara hyresvärden tillhanda senast den sista i månaden. Uppsägningstiden är tre månader, vilket innebär att avflyttning kommer att ske tidigast till det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.


  • Avflyttning:

Flyttstädning ska ske och därefter besiktigas och godkännas av hyresvärden. Nedan finner du en checklista för avflyttningsstäd som pdf-fil: klicka här.